مدرسه اندیشه شیرازمدیریت

استاد یدالهی

کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی

کارشناس مسائل تربیتی و فرهنگی

بیش از ۳۵ سال سابقه کاری در دبیرستان‌های ممتاز

مدرسه اندیشه شیرازمعاون

استاد شقاقیان

بیش از ۴۰ سال سابقه‌ی کاری

مدرسه اندیشه شیرازمعاون

استاد کریمی

بیش از ۳۵ سال سابقه‌ی کاری

مدرسه اندیشه شیرازفناوری

مهندس همافر

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار

مدرس دانشگاه

مدرسه اندیشه شیرازپشتیبانی

مهندس عدومی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار

مدرسه اندیشه شیرازسرایدار

جناب آقای شکوهی

بیش از ۴۰ سال سابقه کاری


مدرسه اندیشه شیرازعلوم تجربی

دکتر طاهری

دانشجوی دکترای شیمی تجزیه

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه دانشگاه شیراز

سابقه تدریس در مراکز کنکور و مدارس ممتاز

مدرسه اندیشه شیراززبان انگلیسی

استاد اکبرزاده

کارشناسی زبان انگلیسی دانشگاه شیراز

مقام دوم کشوری در الگوی های تدریس برتر

مولف چند کتاب کمک درسی و مدرس مدارس ممتاز

مدرسه اندیشه شیرازریاضی

مهندس روانان

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه یزد

کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه شیراز

کسب رتبه دوم در دوره کارشناسی

مدرسه اندیشه شیرازفرهنگ و هنر

استاد قربانی

کارشناسی هنر

نقاش و گرافیست

سابقه آموزش در مراکز فرهنگی-هنری

مدرسه اندیشه شیرازادبیات فارسی

استاد زارعی

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

پژوهشگر امور ادبی

بیش از ۳۵ سال سابقه تدریس در مدارس ممتاز

مدرسه اندیشه شیرازتربیت بدنی

استاد اکرمی

کارشناسی تربیت بدنی

دارای مقالات متعدد و مقام‌های تخصصی کشوری

سابقه کارشناسی ناحیه و تدریس در مدارس ممتاز

مدرسه اندیشه شیرازادبیات فارسی

استاد پساوند

کارشناس هنر و ادبیات

دارای کتاب‌های شعر و مقالات متعدد

عضو انجمن حافظ شناسی و بیش از ۳۰ سال سابقه تدریس

مدرسه اندیشه شیراززبان عربی

استاد شبانی

کارشناسی دبیری معارف اسلامی

دبیر نمونه ناحیه و سابقه سرگروهی ناحیه

بیش از ۳۵ سال سابقه تدریس در مدارس ممتاز

مدرسه اندیشه شیرازریاضی

دکتر کرونی

دکتری ریاضی کاربردی گرایش فازی دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه خواجه نصیر

مدرس دانشگاه و مدارس ممتاز

مدرسه اندیشه شیرازمطالعات اجتماعی

استاد دهقان

کارشناسی ارشد مشاوره

سابقه معاونت آموزش ابتدایی ناحیه دو

مدرسه اندیشه شیرازقرآن و پیام‌های آسمانی

استاد قاسمی

کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه شیراز

۱۳ سال سابقه در مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

۲۳ سال سابقه در مجتمع آموزشی سما(دانشگاه آزاد اسلامی)

مدرسه اندیشه شیرازکار و فناوری

استاد ظهیری

کارشناس کاروفناوری

بیش از ۳۵ سال سابقه کاری

مدرسه اندیشه شیرازادبیات فارسی

استاد شکری

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

رتبه یک کنکور فوق لیسانس

بیش از ۳۰ سال سابقه تدریس در مدارس ممتاز و آموزشگاه‌های برتر کنکور

مدرسه اندیشه شیراززبان انگلیسی

استاد نویدگوئی

کارشناس زبان انگلیسی

۴۰ سال سابقه تدریس در دبیرستان‌های ممتاز

مدرسه اندیشه شیرازریاضی

استاد مرتضی‌پور

کارشناس ریاضی

بیش از ۳۵ سال سابقه تدریس در مدارس ممتاز

#
#
#
#
#

فرصت را از دست ندهید

باتوجه به محدودیت ظرفیت پذیرش دانش آموزان جدید، متقاضیان واجد شرایط میتوانند از ابتدای خرداد لغایت پایان تیرماه جهت ثبت نام و تکمیل مدارک به دفتر دبیرستان مراجعه و یا ازطریق سایت دبیرستان اقدام به تکمیل فرم پیش ثبت نام و تعیین تاریخ مصاحبه نمایند.

پیـش ثبـت نـام
#
#
#
#
#
#