دبیرستان غیر دولتی اندیشه ( دوره اول ) اولین آموزشگاه غیر دولتی در استان فارس است که از مهر ماه ۱۳۷۰ تاسیس و تاکنون به فعالیت خود ادامه داده است و طی این سال‌ها چهره‌های فرهیخته و موفقی در این آموزشگاه پرورش یافته و پس از موفقیت در آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی و تیزهوشان و دانشگاه های معتبر در مناصب و مسئولیت‌های مختلف اجتماعی و تخصص های مختلف در علوم انسانی ، فنی و مهندسی و پزشکی منشأ خدمات ارزشمندی برای جامعه شده اند.