اردوی یک روزه شیراز گردی دانش آموزان پایه هفتم جهت بازدید از اماکن حافظیه-سعدیه-نارنجستان قوام-خانه زینت الملک(مفاخر فارس) و مسجد نصیرالملک