موضوع پروژه : موشک ذوالفقار

موضوع پروژه : موشک ذوالفقار نام گروه:گ.م.ذ اعضای گروه:سیدمحمدحسین هاشمیان-محمدعرفان بردبار- احمدرضامظلومی-آرتین روستایی ساختار موشک ذولفقار: 2کیلوسوخت جامدکه درازای ان1 کیلو ساکاروز ارتفاع این موشک 166سانتی متر دارای کلاهک انفجاری نیترو گلیسرین قدرت شتاب 120 کیلومتر در 7 دقیقه برد موشک 1000متر لانچر پرتاب این لانچرپرتاب دارای چرخش360درجه است که موشک را در راه هدف هدایت می کند. خصوصیات دیگری هم قراراست تا با افکار و ایده های هاشمیان و بردباربه زودی ارائی گردد. سه قدم تا اسرائیل

مسابقات احکام

برگزیده شدن آقای مهدی شهسوار شیرازی دانش آموز پایه نهم در مسابقات احکام ناحیه

کسب مقام اول المپیاد نانو در استان فارس

کسب مقام اول المپیاد نانو در استان فارس و برگزیده شدن در المپیاد کشوری توسط آقای امیر علی نیک اختر دانش آموز پایه نهم

رشته کیک بوکسینگ

برگزیده شدن آقای آروین صفری دانش آموز پایه نهم در رشته کیک بوکسینگ کشوری

رشته کشتی

کسب مقام برتر استانی در رشته کشتی توسط آقای عباس خرسندپور دانش آموز پایه نهم

جشنواره خوارزمی (بخش زبان انگلیسی)

برگزیده شدن محمد مهدی اکبری کیا دانش آموز پایه هفتم در جشنواره جوان خوارزمی در مرحله ناحیه (بخش زبان انگلیسی)

بخش پژوهش

برگزیده شدن دانش آموزان پایه هشتم در بخش پژوهش جشنواره جوان خوارزمی در مرحله ناحیه

کسب مقام اول شنای استان

کسب مقام اول شنای استان توسط آقای علیرضا دانشور دانش آموز پایه نهم

الگوهای برتر تدریس

کسب مقام اول الگوهای برتر تدریس توسط دانش آموزان پایه نهم در مرحله استان

جشنواره خوارزمی (بخش زبان انگلیسی)

برگزیده شدن آقای میثم یسامی دانش آموز پایه هفتم در جشنواره جوان خوارزمی در مرحله ناحیه (بخش زبان انگلیسی)

جشنواره خوارزمی (بخش زبان انگلیسی)

برگزیده شدن آقای امیر علی نیک اختر دانش آموز پایه نهم در جشنواره جوان خوارزمی در مرحله ناحیه (بخش زبان انگلیسی)

جشنواره خوارزمی (بخش زبان انگلیسی)

برگزیده شدن آقای آروین صفری دانش آموز پایه نهم در جشنواره جوان خوارزمی در مرحله ناحیه (بخش زبان انگلیسی)

مقام دوم نقاشی پاستل در استان فارس

مقام دوم نقاشی پاستل در استان فارس توسط آقای امیر رضا غلامی دانش آموز پایه هفتم

مقام اول نقاشی مداد رنگ در استان فارس

مقام اول نقاشی مداد رنگ در استان فارس توسط آقای محمد علی نیک بخش دانش آموز پایه هفتم

رشته ووشو

کسب مقام اول استانی در رشته ووشو توسط آقای نیما عاصی شیرازی دانش آموز پایه هفتم